Kontakt

Nordic Walking Suchy Bór jest sekcją sportową Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

ADRES: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

ul. Szkolna 2/2, 46-053 Suchy Bór,

Prezes: Joanna Kasprzak-Dżyberti tel. 510191949 (po godz. 16.00)

Wiceprezes: Joanna Piłat tel.  607741221 (po godz. 16.00)

KRS: 0000108764, NIP: 991-02 -42 -779, REGON: 532314063

NR KONTA BANKOWEGO: Santander Polska Bank SA Oddział Opole
19 1090 2138 0000 0001 3056 7660

Kontakt: stowarzyszenie@suchybor.com.pl office@nordicwalking.opole.pl

Nordic Walking World Tour Cup 2019

Osoby upoważnione do kontaktu z ramienia Organizatora/ Authorized persons from the Organizer:

  1. Joanna Piłat
  2. Joanna Kasprzak-Dżyberti
  3. Adriana Kamińska
  4. Wojciech Marcinkowski
  5. Marko Kantaneva

Jeżeli masz pytanie, napisz do nas e-mail/ If you have any question, please send us an e-mail : nwwcup2019@nordicwalking.opole.pl

Serdecznie zapraszamy!