IV Diecezjalna Pielgrzymka Nordic Walking


Jako, że wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca entuzjaści Nordic Walking postanowili uczcić swoje święto udziałem w Diecezjalnej Pielgrzymce Nordic Walking. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody ponad 80 osób w różnym wieku, ale wszyscy z kijkami pokonaliśmy trasę z Gogolina na Górę Św. Anny.
Idąc lasami, polami, łąkami zmęczeni i przemoczeni dotarliśmy do celu naszej pielgrzymki, aby tam „przedłożyć” swoje intencje Św. Annie. Tak jak w ubiegłych latach pielgrzymom towarzyszył i wspierał duchowo i na wesoło ks. Waldemar Musioł-dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu. Bóg zapłać ks. Waldemarowi.