Podziękowanie za wspólne „kijkowanie” w 2013 roku

spacer 29 XII 2013Wszystkim uczestnikom marszy nordic walking w Suchym Borze dziękujemy za wspólne spędzenie czasu w miłym towarzystwie w 2013 roku i zapraszamy do kolejnych, w nowym 2014 roku
Bożena i Waldemar