Witamy w 2019 roku!

Grupa Nordic Walking Suchy Bór przeszła w ostatnich czasie wiele zmian.

Na podstawie umowy w sprawie przekazania praw majątkowych i autorskich, twórcy Grupy Nordic Walking Suchy Bór: Pani Bożena Pogrzeba, Pan Waldemar Pogrzeba oraz Pani Danuta Adamska przekazali wszelkie prawa majątkowe i autorskie na Rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór w listopadzie 2018 roku.

Grupa NW SB działała społecznie na rzecz promocji zdrowego trybu życia poprzez popularyzowanie Marszu NW na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem walorów wsi Suchy Bór i okolicznych ścieżek leśnych. Od 2009 roku grupa uzyskała wsparcie Firmy „Dobry Projekt” w osobie Pani Joanny Kasprzak-Dżyberti. Grupa organizowała marsze, rajdy , warsztaty oraz wspierała Gminę Gogolin i Strzelce Opolskie w promocji NW. Grupa była współorganizatorem I Mistrzostw NW Województwa Opolskiego w Górażdżach – 2010 „Marsz z Karolinką”, współorganizowała I Diecezjalną Pielgrzymkę Entuzjastów i miłośników NW na Górę św. Anny- 2010,  brała udział w I Mistrzostwach NW Polski w Zielonej Górze – 2009, była organizatorem Zimowego Marszu NW Suchy Bór – Falmirowice  oraz Opolskiego Marszu NW Suchy Bor . W latach 2009-2010 zorganizowała szkolenia instruktorskie dla 23 osób z terenu całej Opolszczyzny.

Po ponad 10 letniej działalności założyciele przekazują Grupę Nordic Walking Suchy Bór w ręce nowych entuzjastów i miłośników marszu NW z Suchego Boru z nadzieją że będą kontynuowane tradycje Suchego Boru jako  miejsca przyjaznego dla „kijanek i kijarzy” oraz centrum NW dla Opolszczyzny.