Podziękowanie

Dziękuję Zarządcy lasów w Suchym Borze za zainstalowanie koszy na śmieci. Przydałoby się ich więcej. Może dzięki temu mniej byłoby śmieci na trasach. Najbardziej zaśmieconym miejscem jest wejście do lasu od strony Suchego Boru (za cmentarzem). Tam najbardziej by się one przydały. Dziękuję za przygotowanie miejsca do odpoczynku i ewentualnej konsumpcji. Mam nadzieję, że korzystający z uroków lasów w Suchym Borze nie zniszczą tego.