Oświadczenie

Jako Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, oświadczamy, iż nasze stowarzyszenie nie jest w żaden sposób zaangażowane w w organizację EKO – MOTO – SHOW w Polskiej Nowej Wsi dnia 12.10.2019 roku, w tym w szczególności w wydarzenie pn. Próba bicia „World Record Guinness Learning Walking”.
Jesteśmy organizatorem IV Opolskiego Marszu Nordic Walking oraz Finału Pucharu Świata Nordic Walking World Cup 2019, które odbędą się w Suchym Borze dnia 12.10.2019 roku. Informacje na temat naszych imprez są dostępne na stronie www.nordicwalking.opole.pl  oraz www.suchybor.com.pl 
Powoływanie się na naszą organizację, w tym Grupę Nordic Walking Suchy Bór która jest sekcją sportową naszego stowarzyszenia, oraz personalnie na osoby zaangażowane w organizację naszych imprez sportowych, wykorzystywanie ich wizerunku, bez ich zgody i wiedzy, jest bezprawne i może naruszać w sposób istotny dobre imię Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór oraz osób ściśle z nim współpracujących.
Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

Osoby upoważnione do kontaktu z ramienia Organizatora IV Opolskiego Marszu Nordic Walking oraz Nordic Walking World Cup 2019:

  1. Joanna Piłat
  2. Joanna Kasprzak-Dżyberti
  3. Adriana Kamińska
  4. Wojciech Marcinkowski
  5. Marko Kantaneva